Vinařství Bisila podporuje gramotnost v Africe!

Víte, proč na každé láhvi z vinařství Cava Bisila naleznete ilustraci Africké dívky?

Z každé prodané láhve z vinařství Cava Bisila jdou finanční prostředky nadaci BBALP. Proto, když se na tyto láhve podíváte, uvidíte v ilustraci Africké dívky.

Vinařství Bisila spolupracuje s nadací BBALP – Bisila Bokoko African Literacy Project, která buduje v Africe dobře vybavené a moderní knihovny s cílem podpory gramotnosti. Jedná se o neziskovou mezinárodní organizaci se sídlem v NY a pobočkami v Ghaně, Francii a Španělsku. První knihovna byla postavena v roce 2010 v Kokofu (Ghana).

O organizaci BBALP

Vinařství Bisila spolupracuje s nadací BBALP – Bisila Bokoko African Literacy Project, která buduje v Africe dobře vybavené a moderní knihovny s cílem podpory gramotnosti. Jedná se o neziskovou mezinárodní organizaci se sídlem v NY a pobočkami v Ghaně, Francii a Španělsku. První knihovna byla postavena v roce 2010 v Kokofu (Ghana).

Nadace poskytuje zdroje, které jsou nezbytné pro budování studoven a zlepšení vzdělávacích příležitostí. Rovněž zajišťuje společné investice komunity pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu a podílí se na vzdělávání knihovníků pro správu a údržbu knihoven. Rovněž zajišťuje aktivity pro studenty a uživatele knihoven.

Cílem organizace je v následujících pěti letech vybudovat pět nových knihoven, odeslat darované knihy, zajistit platy knihovníků, naplnit stávající vesnické knihovny, školy a univerzity v Africe darovanými knihami a sponzorovat školení knihovníků.

Nadace staví a rekonstruuje budovy, které jí byly darovány komunitou a přeměňuje je na prostor pro čtení a studium. V těchto budovách pak využívá systému fotovoltaické solární energie s cílem zvýšit obnovitelné zdroje energie a upozornit lidi na jejich existenci.

Děti mají v knihovnách k dispozici přátelské vzdělávací prostředí plné vysoce kvalitních knih, časopisů, her, plakátů, hádanek a další zábavné a vzdělávací materiály, které děti motivují ke čtení a učení. Vesnické knihovny obsahují sbírku jednoho až dvou tisíc knih v angličtině, francouzštině, arabštině, španělštině a místních jazycích.

Knihovny disponují čítárnou, komunitním prostorem a kanceláří pro knihovníka. Některé knihovny mají i centrum informačních technologií. Nadace pracuje především v Ghaně, Rovníkové Guinei, Zimbabwe, Keni, Ugandě, Nigérii a Senegalu.

Většina zemí v Africe nemá vydavatelský průmysl a většina měst nemá ani knihkupectví. Většina obyvatel je považována za neochotné čtenáře, jelikož kromě starých učebnic nemají co číst. Většina mezinárodních organizací se snaží o vybudování online knihoven, které jsou pro většinu obyvatel Afriky irelevantní, jelikož většina z nich žije v oblastech bez elektřiny.

Zpět do obchodu